Διαστάσεις banner για το Google Display

εικόνα άρθρου για google diplay network
Google, Webdesign, Διαφημίσεις