Διαστάσεις εικόνων για τις διαφημίσεις στο Google Display Network (infographic)

εικόνα άρθρου για google diplay network
Google, Webdesign, Διαφημίσεις